Türkiye’nin yurt dışı varlıkları nisan ayı dataları yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin nisan ayı milletlerarası yatırım konumu açıklandı.

2022 Nisan sonu prestijiyle, Milletlerarası Yatırım Konumu (UYP) datalarına nazaran, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 1 oranında azalışla 287,6 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 oranında azalışla 524,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Net UYP, 2022 Nisan sonunda -236,8 milyar ABD dolar oldu

  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -251,0 milyar ABD doları iken 2022 Nisan sonunda -236,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 3,9 oranında azalışla 106,9 milyar ABD doları, öbür yatırımlar kalemi yüzde 2,1 oranında artışla 124,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Öbür yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 0,3 oranında artışla 51,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, direkt yatırımlar (sermaye ve başka sermaye) piyasa kıymeti ile döviz kurlarındaki değişimlerin de tesiriyle 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 12,4 oranında azalışla 122,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 4,8 oranında azalışla 91,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin pay senedi stoku 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 6,2 oranında artışla 19,6 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30,5 oranında azalışla 2,4 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,4 azalışla 42,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı devirde, öbür yatırımlar 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 1,6 oranında artarak 310,9 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 1,8 oranında artarak 35,5 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 24,5 oranında artarak 12,1 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,7 oranında azalarak 63,5 milyar ABD doları olurken, öteki dalların toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında azalarak 94,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Uluslararası Yatırım Konumu nedir

Uluslararası Yatırım Konumu, bir iktisattaki yerleşik bireylerin yurt dışındaki yerleşik bireyler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın formundaki finansal varlıklarının aşikâr bir tarihteki stok bedelini gösteren ve üç aylık olarak (gösterge niteliğinde aylık) yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Konumunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Memleketler arası Yatırım Durumu olarak isimlendirilmektedir. Öteki bir deyişle, net Memleketler arası Yatırım Konumu; Türkiye’nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder.

Burada ortaya çıkan net konum, olumlu yahut negatif bir bedel olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.