Rant argümanlarının odağındaki MHP’li liderin kızından açıklamada

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, ormanlık alanın ortasındaki parseli eko turizm alanına çevirmek için imar planı değişikliği yapmış lakin kararının iptali için dava açılmıştı. Kelam konusu alanın sahibi MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Lideri Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün hususa ait açıklama yaptı.

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı meclis toplantısında Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi’ndeki ormanlık alanın ortasında bulunan 101 ada 291 parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik imar planı kabul edilmiş ve tartışmalı imar planı değişikliğini CHP yargıya taşımıştı.

CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli, CHP Yunusemre İlçe Lideri Avukat Yalçın Arcak ve CHP Vilayet Lider Yardımcısı Av. Yiğit Can Özcan ile birlikte imar planı değişikliği kararı için Manisa 2. Yönetim Mahkemesi’ne dava açmış ve davanın orta kararından alanın MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Lideri Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün’e ilişkin olduğu ortaya çıkmıştı.

Manisa’da büyük yankı uyandıran olay konusunda CHP Yunusemre İlçe Lideri Av. Yalçın Arcak, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Lideri Cengiz Ergün hakkında ‘Görevi Berbata Kullanma’ savıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulundu.

Kamuoyundaki rant argümanlarının amacı olan büyükşehir belediye liderinin kızı Merve Ergün yazılı açıklamada bulanarak, argümanların gerçeği yansıtmadığını tabir etti.

“BEYANLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Lideri Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün yaptığı yazılı açıklamada kendisinin bayan bir teşebbüsçü olduğu vurgusunu yaparak şu tabirlere yer verdi:

*Kamu, sivil toplum ve özel dal kuruluşları tarafından yürütülen program ve projeler ile bayan girişimciliğinin desteklenmesi amaçlanırken, dünyanın en büyük problemlerinden biri olan toprağın canlılığını yitirmesi üzerine yapılacak olan çalışmalarda öncü olmayı hedefleyen bir vizyon taşıyan bir bayan teşebbüsçü olarak şahsım hakkında gerçeklere ters bir halde yayınlanan haberleri üzülerek okumakta ve izlemekteyim.

*Babamın Manisa Büyükşehir Belediyesi Lideri sıfatından ötürü, siyasi rant peşinde koşan birtakım çevrelerce; ‘Kalıcı Tarım’ manasına gelen ve tabiatın hareketlerini temel almış bir sürdürülebilir tasarım bilimi olan permakültür hakkında en ufak bilgisi olmayan fakat çiftçilerin yanındayız imajı çizmeye çalışan bir kadro siyasi şahısların ‘ağaçları kesiyorlar, dağları deldiler, havuzlu villalar yapacaklar, rant sağlıyorlar, hukuksuz işler yapılıyor’ biçiminde beyanları gerçekleri yansıtmamaktadır.

“İMAR PLANI KABUL EDİLDİKTEN SONRA SATIN ALDIM”

Açıklamasında CHP’lilerin yerin satın alınmasının Manisa 2. Yönetim Mahkemesi’nde görülen dava sırasında satın alındığına yönelik tezlerine da karşılık veren Merve Ergün açıklamasına şu cümlelerle devam etti:

*Öncelikle her sıfattan ari halde, şahsım Merve Ergün olarak, Sabancı Üniversitesi Endüstri  Mühendisliği mezunu olup, yıllardır merak duyduğum ve inandığım bedeller doğrultusunda onarıcı tarım ve permakültür hakkında ekosistemlerin korunmasını temel alan dizaynlar yapmak üzerine eğitimler aldım.

*Almış olduğum eğitimler sonucunda bu eğitim ve uygulamaları hayata geçirmek gayesiyle, Manisa 2. Yönetim Mahkemesi 2022/258 E. Sayılı evrakta davacı sıfatına haiz Manisa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Bülent Mersinli tarafından 1/5000 lik imar planına evet oyu verilmiş olan ve oybirliği ile 13.07.2021 tarihinde kabul edilerek Manisa Büyükşehir Belediyesinden geçen imar planına sahip gayrimenkulü 25.10.2021 tarihinde 1/5000 lik imar planı kabul edildikten sonra satın almış bulunmaktayım.

*Bilindiği üzere mal edinme ve çalışma hakkı anayasal bir hak olup, her bir bayan teşebbüsçü üzere eğitim almış olduğum alanlarda faaliyet göstermek, istihdam yaratmak üzere eko turizm alanı imarlı gayrimenkulü satın aldım.

*Anılı imar planı geçerken bahsi geçen gayrimenkulü ‘eko turizm alanı’ için evet oyu kullanan siyasalların, bahse bahis gayrimenkulü ben satın aldıktan sonra büsbütün babamın Büyükşehir Belediye Lideri olması sebebiyle aslında siyasi rant sağlamak hedefli 1/5000’lik İmar planına verdikleri evet oyunu hiçe sayarak, dava açmaları ve toplumsal medya üzerinden karalama kampanyası başlatmalarını anlamış değilim.”

AÇIKLAMADA EKO TURİZM VURGUSU

Merve Ergün yazılı açıklamasında eko turizm konusunda vurgu yaparak, kendisinin sahibi olduğu alan üzerinde butik oteller, özel konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri ile bunlara bütünleşik spor tesisleri üzere tesislerin yapılabileceğini tabir etti.

Açıklamasına söyle devam etti:

*Eko turizm, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak müdafaayı destekleyen, düşük ziyaretçi tesiri olan ve lokal halka sosyo-ekonomik yarar sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir.

0İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Etraf Nizamı Planı’nın ‘8.4.9. Eko-Turizm Alanları” başlığı altında yer alan plan kararlarında; Bu plan ile belirlenen yahut alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; turizm tesislerinin niteliklerine ait yönetmelik kararlarına uygun olan, ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, özel konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri ile bunlara bütünleşik spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli toplumsal donatı alanları yer alabilir.’ kararı yer almaktadır.

*Anılı karar uyarınca temelsiz bir biçimde tez edildiği üzere gayrimenkulün havuzlu villalar ile dolması imkansızdır.

*Aksine projem, doğayı muhafazayı baz alarak oluşturulurken, toprağa ziyan vermemek ismine, yapılacak olan konutların ve misafirhanelerin bile modül parça toprağa getirilip birbirine monte edilmesi, topraktaki canlılığın korunması ve devam etmesi ismine sırf yükseltilmiş temellerin kullanılması, tüm yapıların yağmur suyu hasatlarının, gri ve siyah su atıklarının toplanarak, bitki yataklarında arıtılıp, tarım topraklarının sulama sistemlerinde kullanılacak halde dönüştürülmesi, yerde bulunan kirli su kaynaklarının yeniden bitki sistemleri ile arındırılarak doğal göletlere dönüştürülmesi ve geri kazandırılması, tesisin tüm besin atıklarının kompost olarak dönüştürülüp doğal gübre yaratılması ve bununla birlikte ilaç kullanılmadan, doğal reçetelerle, bitkilerin tesirleri baz alınarak, permakültür ve bütüncül idare kuralları ile ziraî üretim yapılarak ülke iktisadına ve etrafa faydalı bir tesis kurulmasıdır.

*Hatta ve hatta, doğal kimliğin korunması ismine, arazinin geçmiş yıllardaki uydu imgelerinden alınan ağaç haritalarından yola çıkılarak, ağır bir ağaçlandırılma çalışması yapılmış ve arazinin eski kimliğine dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

“SİYASİ RANT HENGAMESİNDEN İBARET”

Büyükşehir belediye liderin kızı Merve Ergün açıklamasının son kısmında yaşanan durumun siyasi bir rant hengamesi olduğunun altını çizerek şu cümlelere yer verdi:

*Eko Turizm Alanına yönelik kanunsuz ve hukuksuz 1/5000’lik imar planına’ Bülent Mersinli ve CHP komitesince ne münasebetle ve oy birliği ile evet dedikleri tarafımca anlaşılamamıştır.

*Evet oylarının ardından temelsiz tezler ile kendileri ve oylarıyla çelişmeleri açıkça uygun niyet kurallarına karşıt olup, savların bilakis ortadaki rant savı aslen hususun sırf bir siyasi rant hengamesinden ibaret olduğunu gözler önüne sermektedir.

*Adımı kullanarak kamuoyu oluşturmaya çalışmaları, şahsî bilgilerimi açık ederek maksat halinde getirme eforlarını anlamam ve bu linç kültürünü kabul etmem mümkün değildir.

*Bu mevzuyu servis eden siyasalların bir de meslek olarak savunma mesleğini icra ettiklerini üzülerek öğrendikten sonra gerek haberlerin temelsiz olması gerekse şahsî haklarımın ve bilgilerimin ihlaline ait her türlü şikayet ve dava haklarımın gizli kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgilerine arz ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.