Diyanet 1 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi konusu ve metni: Ahiret günü

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu açıklandı.

Cuma namazı için mescide gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir mevzuyu ele alan Cuma hutbesi konusu nedir sorusuna karşılık aranıyor.

Cuma namazından evvel okunan hutbenin bu haftaki konusu dünya hayatının bitişi ve ahiret vakti olarak belirlendi.

Diyanet hutbe husus başlığını “Ahiret Günü ve Hesap Verme Bilinci” olarak duyurdu.

İşte 1 Temmuz 2022 Cuma hutbesi konusu ve tam metni…

1 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi

Muhterem Müslümanlar!

Ensar’dan bir sahabi gelerek Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e selam verdi ve şöyle dedi:

“Ey Allah’ın Resûlü! En faziletli mümin kimdir?” Peygamberimiz, “Ahlak bakımından en hoş olandır” buyurdu. Gelen kişi “Peki, en akıllı mümin kimdir?” diye tekrar sordu. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: “Müminlerin en akıllıları, vefatı en çok hatırlayanlar ve mevtten sonrası için en hoş biçimde hazırlananlardır.”

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hak, beşere iki hayat bahşetmiştir. Bunlardan birincisi içinde yaşadığımız imtihan dünyasıdır. Bu dünya hayatı vefatla birlikte sona erer ve ahiret hayatı başlar. Mevt asla bir yok oluş değil, ebedi hayata geçişin birinci kapısıdır. Mevt, geri dönüşü olmayan bir geçittir. Artık insan, tekrar dünyaya dönüp salih ameller işlemeyi ne kadar istek etse de bu mümkün olmayacaktır. Hakikaten Kur’anı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Nihayet onlardan birine vefat gelip çatınca, ‘Rabbim! Beni geri gönder de, geride bıraktığım dünyada güzel işler yapayım’ der. Hayır! Onun söylediği bu kelam, boş laftan ibarettir…”

Kıymetli Müslümanlar!

Kıyamet kesinlikle kopacak, yaşadığımız dünya hayatı bitecek ve sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır. İlahi kudretin iradesiyle beşerler yine dirilecek, mahşerde toplanacak ve mizan kurulacaktır. İşte o gün, hesap verme günüdür.

O gün, dünya hayatına ilişkin bâtın aşikâr, yeterli makûs bütün niyetler ve davranışlar ortaya dökülecek ve herkes şu ilahi nidaya muhatap olacaktır:

“Oku artık amel defterini! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter!”

O gün, lisanlar susacak, azalar konuşacaktır. Rabbimiz bu hakikati şöyle bildirmektedir:

“O gün, onların ağızlarını mühürleriz; yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da şahitlik eder.”

O gün, kimseye zulmedilmeyecek, herkese yalnızca yaptığının karşılığı verilecektir. Hiç kimse, ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinin, gençliğini nerede tükettiğinin, malını nereden kazanıp nereye harcadığının, bildiği ile amel edip etmediğinin hesabını vermeden bir yere kımıldayamayacaktır.

Değerli Müminler!

Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümine yaraşan, mevt gelmeden evvel kendini hesaba çekmektir. Dünyayı oyun ve cümbüş yeri değil, Rabbimizin isteğini kazanma yeri olarak görmektir. İslam’ın dosdoğru çizgisinden; Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinden, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in sünnet-i seniyyesinden asla ayrılmamaktır. Allah’ın koyduğu sonlara titizlikle uymak, helal haram çizgisine riayet etmektir. Fıtratı bozan yönelim ve davranışlardan, aklı uyuşturan alkol ve bağımlılıktan, aile ve toplumu ifsat eden zina ve ahlaksızlıktan, ocakları söndüren kumardan uzak durmaktır. Her amelin kaydedildiğini ve günü geldiğinde hepsinden hesaba çekileceğini unutmamaktır. Hutbemi Ulu Rabbimizin şu ayet-i kerimesi ile bitiriyorum:

“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna, hiçbir çocuğun da babasına yarar veremeyeceği günden korkun! Elbet Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.”


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.